Wykaz jednostek chorobowych osób dorosłych ICD-10, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej:

 • od C 00 do D 48 - Nowotwory
 • G 09 - Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • od B 20 do B 24 - Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
 • od G 10 do G 13 - Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • od I 42 do I 43 - Kardiomiopatie
 • J 96 - Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • L 89 - Owrzodzenie odleżynowe
 • G 35 - Stwardnienie rozsiane

Ważne:

 • Opieka paliatywno-hospicyjna jest opieką bezpłatną dla pacjentów ubezpieczonych. 
 • Do opieki paliatywno-hospicyjnej (hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe, poradnia medycyny paliatywnej) niezbędne jest skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego, specjalistę np. onkologa lub innego lekarza opieki zdrowotnej. 
 • Jednostka chorobowa podana w skierowaniu musi być udokumentowana, np. w wypisach szpitalnych, poprzez dokumentację diagnostyczną lub inną dokumentację medyczną.
 • Częstą kwalifikacją do opieki paliatywno-hospicyjnej (zwłaszcza stacjonarnej) jest zakończenie leczenia przyczynowego.
 • Opieka paliatywna oraz opieka POZ uzupełniają się. W przypadku korzystania przez chorego z innych dziedzin medycyny, niż medycyna paliatywna, istnieją przesłanki do tego, by dodatkowo wspierająco łączyć świadczenia. Wymaga to konsultacji i indywidualnego rozpatrzenia sytuacji chorego, ponieważ nie wszystkie świadczenia można łączyć.
contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS