1. Zaplanuj organizację opieki w domu

 • Zastanów się i przedyskutuj z rodziną kto będzie głównym opiekunem chorego (tzw. opiekunem faktycznym). Pamiętaj, że w takiej decyzji powinien uczestniczyć również twój bliski chory.
 • Zaplanuj działania, jeśli w opiece będzie uczestniczyć więcej osób, podziel obowiązki
 • Zrób plan wydatków, związanych z opieką. Weź pod uwagę dostępne świadczenia finansowe, możliwości dofinansowania. Dowiedz się, które świadczenia mogą być realizowane bezpłatnie, a za co musisz zapłacić.
 • Jeżeli twój podopieczny jest niesamodzielny, zadbaj o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które uprawnia do skorzystania z ulg i świadczeń.
 • Korzystaj z pomocy w opiece, zarówno profesjonalnej (opiekunki, pielęgniarki, lekarza, fizjoterapeuty, psychologa) jak i bliskich lub przyjaciół.
 • Poznaj najważniejsze elementy opieki, niezależnie od tego, czy będziesz sprawować ją samodzielnie, czy skorzystasz z pomocy profesjonalistów. 

2. Przystosuj dom do przyjęcia w nim chorego

3. Przy wypisie chorego ze szpitala pamiętaj:

 • Postaraj się porozmawiać z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką, która opiekowała się chorym na temat aktualnego stanu zdrowia i sprawności twojego bliskiego, zaleceniach dotyczących podawania leków, pielęgnacji, żywienia, rehabilitacji, niezbędnego sprzętu medycznego.
 • Zabierz ze sobą zeszyt, aby móc wszystko zanotować. Jeśli jest taka możliwość poproś o towarzyszenie w wizycie kogoś bliskiego - łatwiej będzie wam zapamiętać wszystkie zalecenia.
 • Lekarz wystawi niezbędne dokumenty: kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, recepty, skierowania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Załóż teczkę opiekuna, gdzie będziesz przechowywać wszystkie dokumenty chorego.
 • Transport medyczny chorej osoby (niesamodzielnej) ze szpitala jest bezpłatny. 

4. Zapewnij choremu opiekę medyczną w domu

 • Wykup w aptece zapisane przez lekarza leki, opatrunki, akcesoria medyczne.
 • Zapisz chorego na wizytę do lekarza POZ (wizyta może odbyć się w domu).
 • Zobacz, jakie świadczenia medyczne są dostępne w domu chorego.
 • W zależności od możliwości oraz stanu chorego, zdecyduj o wyborze wsparcia pielęgniarskiego (pielęgniarska opieka długoterminowa, pielęgniarka POZ, pielęgniarka opieki paliatywnej).
 • Jeśli tego potrzebujesz skontaktuj się z ośrodkiem pomocy społecznej, gdzie uzyskasz wsparcie opiekuńcze.
 • Jeżeli chory kwalifikuje się do opieki paliatywnej, rozważ pomoc zespołu hospicjum domowego

5. Zaopatrz się w akcesoria i sprzęty niezbędne do opieki

6. Przygotuj się psychicznie do trudnych momentów w chorobie

contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS