Niezbędnik opiekuna - dokumentacja medyczna chorego

Utrzymanie dokumentacji medycznej w sposób uporządkowany ułatwia czynności opiekuńcze oraz gwarantuje bezpieczeństwo chorego i opiekuna w sytuacjach nagłych.

Załóż teczkę opiekuna, czyli segregator, w którym znajdą się pod ręką w jednym miejscu:

  • zalecenia lekarza dotyczące postępowania oraz dawkowania leków,
  • notatki z obserwacji stanu chorego,
  • instrukcje postępowania w razie nasilenia dolegliwości chorego,
  • uporządkowane dokumenty chorego.

Zrób samodzielnie niezbędnik opiekuna

Weź segregator, kilka przekładek, koszulki biurowe, dziurkacz. Zobacz, jak zaplanować i wykonać niezbędnik opiekuna.

book

Co powinno znaleźć się w segregatorze?

cześć niezbędnika opiekuna

Zakładka: ZALECENIA LEKARZA

Wydrukuj i wepnij do segregatora schemat podawania leków zalecanych przez lekarza. Po konsultacji z lekarzem wypisz w schemacie zalecenia: nazwy leków, czas i formę podawania.
W tej zakładce trzymaj również wszystkie recepty, notatki lekarza, wyniki badań chorego (ułożone datami wykonania badań).

cześć niezbędnika opiekuna

Zakładka: OBSERWACJA STANU CHOREGO

Wydrukuj, wepnij do segregatora i codziennie notuj stan chorego w dzienniczkach obserwacji chorego.

cześć niezbędnika opiekuna

Zakładka: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPIEKI

Wydrukuj najbardziej potrzebne instrukcje z serwisu, np. jak postępować w nagłych sytuacjach u chorego, jak prowadzić czynności pielęgnacyjne, itp.

Zapisz na kartce najważniejsze kontakty, numery telefonów do osób, które mogą pomóc w opiece lub nagłych sytuacjach.

cześć niezbędnika opiekuna

Zakładka: DOKUMENTY CHOREGO

W tej zakładce trzymaj w sposób uporządkowany wszystkie dokumenty chorego: karty choroby, wypis ze szpitala, skierowania, zaświadczenia.

contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS