Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z pacjentem oraz jego opiekunami lekarz oceni skuteczność dotychczasowego leczenia i zleci ewentualne zmiany w terapii przeciwbólowej. 
Na podstawie analizy dolegliwości i dotychczasowego leczenia, lekarz w porozumieniu z pacjentem i opiekunami ustala optymalny plan terapii przeciwbólowej. 

Leczenie bólu jest gwarantowane - zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i z drabiną analgetyczną. Schemat wyróżnia 3 stopnie intensywności leczenia, które są zależnie od poziomu odczuwania bólu:

I stopień przy bólu o niewielkim nasileniu w skali NRS 1-4 lekiem z wyboru są leki nieopioidowe, często dostępne bez recepty
II stopień przy bólu o umiarkowanym nasileniu skala NRS 4-6 stosowany jest słaby lek opioidowy, niskie dawki silnych opioidów + ewentualnie lek przeciwbólowy z 1 szczebla  drabiny
III stopień – ból o nasileniu silnym czy bardzo silnym skala NRS>6  stosowany jest silny lek opioidowy + ewentualnie leki z 1 szczebla + leki wspomagające

Leczenie bólu zawsze zaczyna się od włączenia leków pierwszego stopnia drabiny, gdy nie istnieją inne przeciwwskazania wynikające z charakteru leku. Dopiero w przypadku braku reakcji przechodzi się do wyższego stopnia.

Dawka leku dobierana jest indywidualnie dla każdego chorego i dostosowana do poziomu odczuwania bólu. 

Leki przeciwbólowe w opiece paliatywnej podawane są: drogą doustną (tabletki, syropy, tabletki rozpuszczalne w wodzie w postaci zawiesiny, tabletki które podaje się pod policzkowo tzn. rozpuszczają się w jamie ustnej), donosowo w formie sprayu, w postaci plastrów naklejanych na skórę, w postaci maści, podawane w zastrzyku podskórnie.

Pamiętaj:

  • Ból nieleczony lub leczony nieskutecznie może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, psychotycznych i depresji. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w terapii bólu oprócz leków analgetycznych rozważyć terapię lekami przeciwdepresyjnymi i zawsze pamiętać o dodatkowym wsparciu dla chorego ze strony psychologa oraz wsparciu duchowym.
  • Lęk przed uzależnieniem psychicznym lub fizycznym, zaburzeniami poznawczymi czy sedacją powodują niekiedy, że chory odmawia interwencji przeciwbólowej, a nawet ukrywa objawy bólu. 
  • Prowadź Dzienniczek kontroli bólu, dzięki któremu rzeczowo i precyzyjnie przekażesz informacje lekarzowi. Analiza bólu chorego obejmuje ocenę stanu pacjenta, ustalenie miejsc objętych bólem, analizę nasilenia i charakteru dolegliwości bólowych, przyczynę bólu.
  • W prowadzeniu skutecznej terapii przeciwbólowej ważne są regularne spotkania z lekarzem oraz dokładne dawkowanie leków, zgodnie ze schematem leczenia. Zapisuj i zawsze miej pod ręką zalecenia lekarza.

Wydrukuj pomocne materiały, prowadź notatki

SCHEMAT PODAWANIA LEKÓW

SCHEMAT PODAWANIA LEKÓW

Pobierz
DZIENNICZEK KONTROLI BÓLU

DZIENNICZEK KONTROLI BÓLU

Pobierz
contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS