Pamiętaj, by podczas czynności pielęgnacyjnych przy chorym:

Jeśli chory jest świadomy, logiczny w kontakcie:

 

 • Ustal z chorym kiedy będziecie wykonywać czynności pielęgnacyjne. 
 • Powiedz choremu, co zamierzasz zrobić i jak to będzie przebiegało. 
 • Rozmawiaj z chorym, zapytaj jakie ma preferencje.
 • Zapewnij warunki, w których podopieczny będzie się czuł bezpiecznie, intymnie i zachowa godność.
 • Na bieżąco mów choremu, co robisz i uzyskuj na to jego zgodę.
 • W trakcie czynności pytaj chorego, czy wszystko w porządku, dbaj o jego komfort.
 • Zachowaj spokój, zapewnij chorego o swojej trosce.
 • Miej dobre nastawienie, które często udziela się choremu.

 

Jeśli z chorym nie ma kontaktu logicznego:

 

 • Zapewnij choremu intymne warunki, zapewnij o swojej trosce.
 • Mów do chorego na bieżąco, co zamierzasz zrobić i jak będą przebiegały czynności. 
 • Obserwuj chorego. Każda gwałtowna zmiana zachowania to sygnał, że chory czuje dyskomfort.

Jeśli w trakcie czynności dolegliwości chorego nasilą się:

 1. Zachowaj spokój.

  Przerwij czynności i zachowaj spokój, co zapewni poczucie bezpieczeństwa choremu.

 2. Ustabilizuj stan chorego.

  Spróbuj ustabilizować stan chorego: zmień pozycję chorego, podaj zalecane leki, spróbuj zmniejszyć lęk chorego.

 3. Odłóż czynności na później.

  Spróbuj wrócić do danej czynności później: za kilka godzin lub następnego dnia.

Ważne zasady przy pielęgnacji chorego:

 • Zachowanie czystości wokół chorego jest absolutnie konieczne. Układ odpornościowy osoby chorej jest osłabiony, co zwiększa ryzyko wystąpienia ewentualnych powikłań lub zakażeń powstałych na skutek zaniedbań higienicznych.
 • Pamiętaj, aby zapewnić choremu odpowiednie warunki i bezpieczeństwo. Dbaj o intymne warunki i zachowanie godności chorego.
 • Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przy chorym umyj i zdezynfekuj ręce. Dobrze jest zabezpieczyć swoje dłonie rękawiczkami. Pamiętaj rękawiczki są jednorazowe.
 • Toaletę ciała chorego wykonuj codziennie, w zależności od potrzeb i stanu chorego (toaleta całego ciała, głowy, jamy ustnej). 
 • Preparaty do toalety, higieny i pielęgnacji chorego, przeznaczone powinny być tylko dla chorego, a nie dla całej rodziny, aby uniknąć namnażania się i przemieszczania bakterii. 
 • Codziennie czyść wszystkie dostępne powierzchnie wokół chorego, ze szczególnym uwzględnieniem materaca przeciwodleżynowego i barierek przy łóżku. Używaj środków dezynfekcyjnych, które kupisz w aptece.
 • Pościel, jeśli nie jest zanieczyszczona, zmieniaj nie rzadziej niż raz w tygodniu. Częsta zmiana bielizny pościelowej i osobistej sprzyja zachowaniu równowagi mikrobiologicznej i eliminuje zagrożenia płynące z zaniedbań higienicznych i powikłań w istniejących już problemach zdrowotnych chorych przebywających w łóżku. 
 • Pościel i bieliznę chorego pierz w wysokiej temperaturze i prasuj gorącym żelazkiem. Jeżeli chory posiada ulubioną bieliznę (osobistą lub pościelową), staraj się mu ją zapewnić. Wpłynie to na lepsze samopoczucie chorego.
 • Zużyte odpady medyczne wyrzucaj do worka na odpady medyczne (może to być osobna torba foliowa lub worek na śmieci). Odpady medyczne zabiera najczęściej pielęgniarka, która sprawuje opiekę nad chorym. W innym przypadku należy oddać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (placówki mają obowiązek przyjąć takie odpady zgodnie z art.3 ust.2 pkt. 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nigdy nie należy wyrzucać takich odpadów do odpadów komunalnych.
 • Jeżeli jest to możliwe, w miarę możliwości i odpowiedniej pogody staraj się wietrzyć pomieszczenie, w którym przebywa chory.
 • Zapewnij choremu i sobie odpowiedni sprzęt medyczny, który ułatwi pielęgnację i opiekę.
 • Rola opiekuna polega na systematycznym kształtowaniu nawyków zachowania higieny tak, aby chory mógł jak najdłużej unikać powikłań związanych z zaniedbaniami higienicznymi.
 • Zapewnij choremu, ale również sobie odpowiednie warunki do odpoczynku, ciszy i spokoju.
 • Zadbaj o komfort chorego, ale również o własne bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-higienicznych. Jeśli to możliwe postaraj się zapewnić sobie pomoc drugiej osoby.
 • Przy dolegliwościach chorego (np. odleżynach) lub kiedy chory ma założony cewnik lub wyłonioną stomię, pielęgnacja wymaga dodatkowej wiedzy z tego zakresu. 
 • Poznaj wskazówki dotyczące pielęgnacji chorego umierającego, kiedy już wszelkie symptomy mówią o tym, że zbliża się moment odejścia twojego bliskiego.
contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS