Warto wiedzieć:

  • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy potwierdzić. Może to zrobić lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia lub dowolny oddział NFZ (jeśli lekarz nie może tego zrobić). Potwierdzenie można zrobić elektronicznie. Aktualne przepisy regulują drogę elektroniczną, druki papierowe wychodzą z użycia.
  • Podczas wizyty lekarz lub pielęgniarka posiadająca uprawnienia wystawia zlecenie zgodne z aktualnym wzorem, potwierdza je za pomocą platformy internetowej NFZ-u, drukuje, a następnie potwierdza pieczątką oraz podpisem. W celu realizacji zlecenia należy udać się do apteki lub sklepu medycznego.
  • W związku z epidemią, wystawienie, potwierdzenie i realizacja zleceń są możliwe w ramach teleporady. Więcej przeczytaj w komunikacie NFZ.
  • Wyroby medyczne kupisz w sklepach medycznych i aptekach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Nie obowiązuje rejonizacja.
  • Jeżeli realizujesz zlecenie na wyrób medyczny wielorazowo musisz to zrobić w jednej aptece/sklepie medycznym. Zlecenie zostaje w punkcie realizacji. Kolejna realizacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (w przypadku częściowej realizacji zlecenia) odbywa się w tym samym miejscu, w którym została zrealizowana pierwszą część. Przy kolejnej realizacji należy podać numer pierwotnie wystawionego zlecenia, numer PESEL lub datę urodzenia.
  • Wzór dokumentu znajdziesz na stronach internetowych wojewódzkich NFZ.
  • Wykaz refundowanych wyrobów medycznych, limit finansowania, wymaganą wysokość wkładu własnego, uprawnienia i okres użytkowania znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia
Niezbędnik okładka

Załóż niezbędnik opiekuna

Zobacz, jak zrobić samodzielnie niezbędnik opiekuna i prowadzić dokumentację medyczną chorego.

ZOBACZ WIĘCEJ